Ordningsregler/Instruktioner

Nyckel återlämnas genast efter hyrestiden slut.
Hyrestagaren ersätter byte av lås om nyckel förloras under hyrestiden.

Hyrestagaren ansvarar för den allmänna ordningen i lokalen och för eventuell skadegörelse som kan uppstå i eller utanför lokalen samt på inventarier som tillhör Bygdegården

Uppkommen skada skall ersättas till fullo.

Bygdegårdens försäkring gäller ej för hyrestagarens egendom. Kolla, att Ni har ”bortaskydd” i Er hemförsäkring.
Förvissa Er om var brandsläckningsutrustning finns

Instruktioner vid hyra av Bygdegården
Följande får den som hyr själv tillhandahålla:
-Kökshanddukar
-Handdiskmedel
-Plastpåsar/Säckar
-Plastfolie
-Aluminiumfolie
-Hushållspapper
-Burkar/Kärl för överbliven mat
Ordningsregler – gäller även vid korttidsuthyrning
*Lyft stolar och bord. Drag ej runt på golvet.
*Rökförbud inne i lokalen
*Bygdegårdens servis, fat, grytor, kärl mm får EJ lånas hem
*Tomglas och tomburkar omhändertages och borttransporteras efter arrangemanget slut
-Öl/läsk/ciderburkar både svenska och utländska får kastas i FF Österlens sopsäck på bygdegården.
*Plastflaskor omhändertages och borttransporteras efter arrangemanget slut
*Köket städas. Bänkar o golv våttorkas
*Spisar, ugnar och diskmaskin rengöres
*Sopor kastas i soptunnorna. Matavfall i brun tunna, övriga sopor grön tunna
*Metall, plast, papper och glas kastas i respektive återvinningskärl (Hyresgäst bortforslar)
*Stolar och avtorkade bord placeras enligt skiss. Övrigt placeras i förrådet.
*Golvet i stora salen torrsopas efter arrangemanget. Vattenavtorkning endast på spillda fläckar.
*Golvet i stora och lilla hallen våttorkas. Mattorna dammsugas.
*Toaletternas papperskorgar tömmes och kastas i grön soptunna
*Toalettstolar och handfat rengöres. Golv våttorkas.
*Kolla att där är städat och borttaget även utvändigt t.ex. utbrända marschaller, glas, burkar
*Hjälplista för städning/sopsortering överlämnas i samband med att Ni hämtar nyckeln.
*Lämnas lokalen ostädad eller dåligt städad, debiteras hyresgästen kostnader för städning
*Informera nyckelutlämnaren om något har gått sönder eller inte fungerat som det skall
Städning kan även göras av extern städfirma, som privatperson kan rutavdrag utnyttjas. Kontakta oss för mer information.

Ordningsregler som PDF