Historik

Historik om Östra Tommarp

Dagens Östra Tommarp är ett vanligt samhälle på landsbygden, men med ett ovanligt förflutet.
Ända sedan mitten av 1000-talet har Östra Tommarp varit en central plats i det forna ”Skåneland”. Redan omkring 1050 byggde den danska kungamakten en kungsgård på platsen, och hundra år senare, ca 1155, började munkar från Frankrike att bygga ett av de äldsta premonstratenserklostren i Norden, vilket ytterligare stärkte stadens position.
Under medeltiden fanns här en stad, Tumahtorp, ett kloster och ett spetälskehospital, två kyrkor samt fem kvarnar. I dag finns inga synliga rester av den medeltida bebyggelsen, men Östra Tommarp har varit bebott kontinuerligt i minst 900 år.
Stadsrättigheterna gick så småningom förlorade, och med tiden förvandlades staden Tumathorp till byn Östra Tommarp.
Det är något mystiskt över Östra Tommarp, den forna staden på Österlen, som så träffande har kallats för ”Guldbyn Tommarp” av bygdens store forskare Curt Wallin. Idag är Östra Tommarp en blomstrande by, full av både företagsamhet, föreningsliv och kurturliv.
Tommarps gamla skolhus byggdes år 1727 och är säkerligen Sveriges äldsta. Stenar från klostret användes som byggnadsmaterial. Läs mer på hembygdskretsens sida om museum och kloster mm.
Länk till: http://www.hembygdskretsentumathorp.se

Historik om Tommarps Bygdegård

Tumavallens Bygdegårdsförening bildades 1955. Det är en ideell förening, som har drivits av eldsjälar under alla år. Bygdegården är en allmän samlingsplats för barn, ungdomar, vuxna, familjer, föreningar, företag och alla andra.
Byggnaden uppfördes 19xx
Fortsättning följer senare ………………………………

Alla som hyr Bygdegården medverkar till en tryggare framtid för Bygdegården, och det gläder alla som engagerar sig ideellt där.

Annonser