Förtroendevalda

Styrelsen 2022
Lars Andersson, Ordförande Tel.nr: 0707 49 56 03
Carl-Axel Jönsson, Vice ordförande Tel.nr: 0702 47 22 35
Annette Bokelund, Sekreterare Tel.nr: 0705 25 01 90
Ingrid Jönsson, Kassör Tel.nr: 0709 49 65 86
Gull-Britt Johansson, Bokningsansvarig Tel.nr: 0703 26 90 91
Lars Ohlsson Tel.nr: 0702 26 47 40
Hans Hernedahl Tel.nr: 0708 65 05 70
Suppleanter
Magnus Johansson Tel.nr: 0709 42 04 17
Ingmar Nilsson Tel.nr: 0709 62 01 93
Arbetsutskott
Lars Andersson Tel.nr: 0707 49 56 03
Gull-Britt Johansson, Ansvarig inne Tel.nr: 0703 26 90 91
Lars Ohlsson, Ansvarig ute Tel.nr: 0702 26 47 40
Revisorer och valberedning
Sven Andersson Tel.nr: 0703 04 46 50 Sammankallande
Jörgen Nilsson Tel.nr: 0705 16 14 09
Johan Svensson Tel.nr: 0703 69 81 78  Endast valberedningen
Einar Mårtensson Suppleant Tel.nr: 0703 24 39 58