Förtroendevalda

Styrelsen 2019
Lars Andersson, Ordförande Tel.nr: 0707 49 56 03
Carl-Axel Jönsson, Vice ordförande Tel.nr: 0702 47 22 35
Anne Bokelund, Sekreterare Tel.nr: 070 525 01 90
Ingrid Jönsson, Kassör Tel.nr: 0709 49 65 86
Gull-Britt Johansson, Bokningsansvarig Tel.nr: 0703 26 90 91
Ture Kjellberg Tel.nr: 0732 20 53 24
Hans Hernedahl Tel.nr: 0708 65 05 70
Suppleanter
Magnus Johansson Tel.nr: 0709 42 04 17
Ingmar Nilsson Tel.nr: 0709 62 01 93
Arbetsutskott
Ture Kjellberg, Ansvarig ute  Tel.nr: 0732 20 53 24
Lars Andersson  Tel.nr: 070 749 56 03
Gull-Britt Johansson, Ansvarig inne  Tel.nr: 0703 26 90 91
Revisorer och valberedning
Mats Hansson Tel.nr: 0705 21 98 27
Sven Andersson Tel.nr: 0703 04 46 50
Einar Mårtensson, Suppleant Tel.nr: 0703 24 39 58
Johan Svensson, Valberedningen Tel.nr: 0703 69 81 78